Wzrost sprzedaży Spółki przy słabym popycie w I półroczu br

Od początku 2014 r. Ceny surowców wolframowych utrzymywały się w dół, sytuacja na rynku jest mętna bez względu na rynek krajowy czy zagraniczny, popyt bardzo słaby. Wydaje się, że cała branża jest w mroźnej zimie.

W obliczu poważnej sytuacji rynkowej firma dokłada wszelkich starań, aby unowocześnić model sprzedaży i rozwinąć nowe kanały sprzedaży, w międzyczasie firma dostarcza na rynek nowe pozycje produktowe, aby uzyskać nowe możliwości i większe udziały w rynku.

W pierwszym półroczu 2015 r. Sprzedaż głównych produktów ponownie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, na tej podstawie sprzedaż w 2014 r. Gwałtownie wzrosła w porównaniu ze sprzedażą w 2013 r.

Wielkość sprzedaży proszków metali wolframowych i proszków węglików spiekanych dochodziła do ponad 200 ton metrycznych każdego miesiąca w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Sprzedaż osiąga historyczny szczyt. Do końca czerwca wielkość sprzedaży stanowi 65,73% tegorocznej planowanej sprzedaży, jest też o 27,88% wyższa od sprzedaży z tego samego okresu ubiegłego roku.

Wielkość sprzedaży węglików spiekanych jest o 3,78% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wielkość sprzedaży narzędzi precyzyjnych to 51,56% tegorocznej planowanej sprzedaży i 45,76% wyższa od sprzedaży z tego samego okresu ubiegłego roku, również osiągnęła historyczne maksimum.


Czas postu: lis-25-2020