Sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom w 2015 r.

W 2015 r., w obliczu rosnącej presji spowolnienia gospodarczego i gwałtownego spadku cen surowców oraz innych negatywnych czynników, Nanchang Cemented Carbide LLC jednogłośnie posuwała się naprzód, ani nie wahała się, ani nie odpowiadała innym w poszukiwaniu rozwoju. Wewnętrznym usprawnił zarządzanie i kontrolę jakości. Na zewnątrz firma aktywnie poszerzała rynki zbytu w kraju i za granicą, zdobywając zamówienia i udziały w rynku. Sprzedaż firmy osiągnęła duży wzrost w porównaniu do ubiegłego roku i osiągnęła swój najlepszy poziom: sproszkowany metal wolframowy i sproszkowany węglik wolframu wyniosły ponad 2000 ton, wzrosły o 11,65%; węglik spiekany wynosił 401 MT, wzrósł o 12,01%; narzędzia z węglików spiekanych przekroczyły 10 milionów sztuk, wzrosły o 41,26%.


Czas posta: 25.11-2020